Цінні папери

Затверджено

Рішенням тарифного комітету

Протокол № 12 від 05.09.2014 р.

 

Тарифи на депозитарне обслуговування депозитарної установи АБ „УКООПСПІЛКА”

Ліцензія на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи

  Серія АЕ №263396 від 24.09.2013 року

 

N п/п

Послуги

Вартість послуг для юридичної особи

Вартість послуг для фізичної  особи

Умови нарахування

1. АДМІНІСТРАТИВНІ ОПЕРАЦІЇ

1.1.

Відкриття рахунку у цінних паперах

50,00 грн.

20,00 грн.

За операцію

1.2.       

Закриття рахунку у цінних паперах

 

Закриття рахунку у цінних паперах та переведення активів Депонента до іншої депозитарної установи

Безкоштовно

 

 

50,00 грн.

Безкоштовно

 

 

20,00 грн.

За операцію

 

 

За операцію

(на умовах передплати)

1.3.

Зміна анкетних даних по рахунку у ЦП

---

5,00 грн

За операцію

 

1.4.

Засвідчення підпису на картці із зразками підписів за поданням документу, що посвідчує фізичну особу

50,00 грн.

20,00 грн

За кожен підпис

1.5.

Депозитарний облік прав на недержавні цінні папери

0,05% від номінальної вартості цінних паперів станом на кінець місяця, але не менше як 40,00 грн. та не більше 350,00 грн.

0,05% від номінальної вартості цінних паперів станом на кінець місяця, але не менше як 15,00 грн. та не більше 100,00 грн.

За місяць

1.6.

Депозитарний облік прав на державні та муніципальні цінні папери:

до 3 000 000

від 3 000 000 до 6 000 000

від 6 000 000 до 9 000 000

від 9 000 000 до 12 000 000

від 12 000 000 до 15 000 000

від 15 000 000 до 30 000 000

понад 30 000 000

 

 

0,00080

0,00075

0,00070

0,00065

0,00060

0,00055

0,00050

 

 

0,00080

0,00075

0,00070

0,00065

0,00060

0,00055

0,00050

За місяць

(за один цінний папір протягом одного календарного дня, залежно від загального обсягу цінних паперів)

2. ОБЛІКОВІ ОПЕРАЦІЇ

з недержавними цінними паперами

2.1.

Зарахування, списання, переказ, блокування, розблокування прав на цінні папери в межах депозитарної установи АБ «УКООПСПІЛКА» за розпорядженнями депонента

0,05% від номінальної вартості пакету, але не менше 20,00 грн., та не більше 250,00 грн.

0,05% від номінальної вартості, але не менше 20,00 грн., та не більше 100,00 грн.

За операцію

2.2.

Зарахування, списання, переказ цінних паперів між депонентами різних депозитарних установ за розпорядженням депонента

 

 

 

Зарахування цінних паперів внаслідок переводу активів від іншої депозитарної установи

0,05% від номінальної вартості пакету, але не менше 40,00 грн., та не більше 250,00 грн.

 

 

 

Безкоштовно

0,05% від номінальної вартості пакету, але не менше 20,00 грн., та не більше 100,00 грн.

 

 

 

Безкоштовно

За операцію

 

 

 

 

 

 

За операцію

2.3.

Зарахування, списання, переказ, блокування, розблокування прав на цінні папери за договорами, що укладаються на організаторах торгівлі

0,025% від номінальної вартості пакету, але не менше 5,00 грн., та не більше 50,00 грн.

0,025% від номінальної вартості, але не менше 5,00 грн., та не більше 50,00 грн.

За операцію

з державними та муніципальними цінними паперами

2.4.

Зарахування, списання, переказ, блокування, розблокування цінних паперів

20,00 грн.

20,00 грн.

За операцію

3. ІНФОРМАЦІЙНІ ОПЕРАЦІЇ

3.1.

Надання виписок з рахунку у цінних паперах (про стан або обіг цінних паперів)

-          за результатами операційного дня, якщо був рух цінних паперів та/або на останній день місяця

-          за запитом  Депонента:

 

 

Безкоштовно

 

 

10,00 грн.

 

 

Безкоштовно

 

 

5,00 грн.

 

 

За документ

 

 

За документ

3.2.

Надання  інформаційних довідок, та консультаційних послуг

 

За додатковою угодою

4. ІНШІ ОПЕРАЦІЇ

4.1.

Перерахування доходів за цінними паперами на грошовий рахунок Депонента

За додатковою угодою

За операцію

4.2.

Перерахування грошових коштів для забезпечення розрахунків за договорами, що укладаються на організаторі торгівлі

5,00 грн.

5,00 грн.

За операцію

4.3.

Продовження операційної доби депозитарію:

 

-          на 30 хвилин

-          на 60 хвилин

 

 

  200,00 грн.

  300,00 грн.

 

 

200,00 грн.

        300,00 грн.

 

За операцію

4.4.

Відміна операції за розпорядженням Депонента

20,00 грн.

20,00 грн.

За операцію

4.5.

Термінове виконання операції за розпорядженням Депонента

Подвійний тариф

За операцію

4.6.

Підготовка пакету документів для відкриття рахунку у цінних паперах фахівцями депозитарної установи

50,00 грн.

10,00 грн.

За один пакет

4.7.

Підготовка розпоряджень на проведення депозитарних операцій фахівцями депозитарної установи

5,00 грн.

5,00 грн.

За одне розпорядження

           

 

Примітки:

 • Тарифи розраховані без урахування ПДВ. Наведені послуги не є об’єктом оподаткування ПДВ на підставі п.3.2.1 статті 3 Закону України “Про податок на додану вартість” № 168/97-ВР від 03.04.1997р.
 • Отримані депозитарні послуги оплачуються Депонентом на рахунок 3578, який відкривається в АБ «УКООПСПІЛКА» кожному депоненту окремо, до 30 числа місяця, наступного за звітнім на підставі Акту-рахунку.
 • Плата за ведення рахунку нараховується в останній робочий день місяця при наявності залишку цінних паперів на рахунку Депонента.
 • В разі несплати вартості депозитарних послуг Депозитарна установа застосовує до Депонента штрафні санкції згідно до договору про обслуговування рахунку у цінних паперах.

 

Послуги депозитарної установи 

АБ «УКООПСПІЛКА» надає депозитарні послуги на підставі ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на право здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи серія АЕ №263396 від 24.09.2013 року, термін дії – необмежений.

Ми надаємо депозитарні послуги юридичним та фізичним особам як резидентам так і нерезидентам на підставі договорів про обслуговування рахунків в цінних паперах , а саме:

 • Відкриття та ведення рахунків у цінних паперах.
 • Обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперів.
 • Облік  прав власності на цінні папери.
 • Блокування/розблокування цінних паперів під виконання договорів застави, кредитних договорів тощо.
 • Забезпечення виконання умов угод за принципом «поставка проти платежу».
 • Інформаційні послуги.
 • Інші послуги передбачені чинним законодавством України стосовно депозитарної діяльності.

 

 

Перелік і форми документів необхідних для відкриття та обслуговування рахунку у цінних паперах:

 

 

 

Контакти для отримання консультацій з питань депозитарного обслуговування:

 

телефон: (044) 279-43-32, e-mail: natali.klimenko@bankukoopspilka.kiev.ua

 

Депозитарний відділ АБ «УКООПСПІЛКА».

 

 

 

 

Курс валют

Дата встановлення: 00/00/0000

Базова сума: вказано за 000 одиниць

Код валюты

Наименование валюты

Курс покупки

Курс продажи

643

Російський Рубль

00.00

00.00

840

Долар США

0000.00

0000.00

978

ЕВРО

0000.00

0000.00

новини

Зміна фактичної адреси

Детальніше

Звіт про виплати та надходження АБ "Укоопспілка" станом на 01.01.2017.

Детальніше

Оголошення

Детальніше

Оголошення про проведення відкритих торгів (аукціону)

Детальніше

Звіт про виплати та надходження АБ "УКООПСПІЛКА" станом на 01.01.2016

Детальніше

Оголошення про проведення безпосереднього продажу майна ПАТ АБ «Укоопспілка»

Детальніше

Оголошення про проведення відкритих торгів (аукціону)

Детальніше

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Детальніше

Повідомлення про інформацію 05.12.14

Детальніше

Повідомлення про інформацію 20.11.14

Детальніше

Повідомлення про інформацію

Детальніше

Зміни до тарифів по картковим рахункам.

Детальніше

Повідомлення про інформацію

Детальніше

Затверджені нові тарифи по обслуговуванню карткових рахунків

Детальніше

Повідомлення про інформацію 08.09.2014

Детальніше

Повідомлення про інформацію

Детальніше

Повідомлення про інформацію

Детальніше

Повідомлення про виникнення особливої інформації 22.07.14

Детальніше

Протокол про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКООПСПІЛКА»

Детальніше

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 16.09.13

Детальніше

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 24.04.13

Детальніше

Подтвержден рейтинг ПАО «АБ« Укоопспилка »

Детальніше

Продаж нежитлових приміщень 19.10.2012 р.

Детальніше