ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКООПСПІЛКА»

 

 

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКООПСПІЛКА»

Місцезнаходження товариства: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 7/11

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКООПСПІЛКА» (далі - АБ «УКООПСПІЛКА») повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АБ «УКООПСПІЛКА», які відбудуться  26 серпня 2014 року о   11-00 год. за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 7/11, УКООПСПІЛКА, актовий зал.

Реєстрація акціонерів буде проводитись за місцем проведення позачергових Загальних зборів з 10-00 год. до 10-50 год.

Право на участь у позачергових Загальних зборах мають особи, що включені в перелік акціонерів банку. Дата складення переліку акціонерів – станом на 24-00 год.                          19 серпня 2014 року.

Порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів  АБ «УКООПСПІЛКА»:

  1. Обрання лічильної комісії, голови, секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів банку та затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів банку.
  2. Припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради.
  3. Визначення кількісного складу Спостережної ради та строку повноважень Голови та членів Спостережної ради. Встановлення розміру винагороди та затвердження інших умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Спостережної ради, а також обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.
  4. Обрання  членів Спостережної ради.
  5. Обрання Голови Спостережної ради.

Для участі в позачергових Загальних зборах акціонерам необхідно мати документи, що засвідчують особу, представникам акціонерів – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, представникам акціонерів – юридичних осіб, які діють від їх імені без довіреності, - додатково до документів, що засвідчують особу, належним чином оформлені документи, що підтверджують їх повноваження.

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів, у тому числі щодо проектів рішень за питаннями порядку денного, можуть бути внесені не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів банку - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів. Зміни до порядку денного вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Пропозиції подаються в письмовій формі на ім’я Голови Спостережної ради банку за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 7/11, із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та /або проекту рішення. Рішення щодо пропозицій акціонера приймаються Спостережною радою банку в порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства».

З матеріалами з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонери банку можуть ознайомитися в робочі дні, в робочий час за місцезнаходженням банку: м. Київ, вул. Хрещатик, 7/11. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Клименко Наталія Володимирівна. Телефон для довідок: (044) 279-43-32.

 

            Тимчасово виконуючий  

обов’язки Голови Правління

АБ «УКООПСПІЛКА»                                                                  Г.Г. Дорошенко

 

М.П.

 

 

 

23.07.2014 р.

Курс валют

Дата встановлення: 00/00/0000

Базова сума: вказано за 000 одиниць

Код валюты

Наименование валюты

Курс покупки

Курс продажи

643

Російський Рубль

00.00

00.00

840

Долар США

0000.00

0000.00

978

ЕВРО

0000.00

0000.00

новини

Зміна фактичної адреси

Детальніше

Звіт про виплати та надходження АБ "Укоопспілка" станом на 01.01.2017.

Детальніше

Оголошення

Детальніше

Оголошення про проведення відкритих торгів (аукціону)

Детальніше

Звіт про виплати та надходження АБ "УКООПСПІЛКА" станом на 01.01.2016

Детальніше

Оголошення про проведення безпосереднього продажу майна ПАТ АБ «Укоопспілка»

Детальніше

Оголошення про проведення відкритих торгів (аукціону)

Детальніше

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Детальніше

Повідомлення про інформацію 05.12.14

Детальніше

Повідомлення про інформацію 20.11.14

Детальніше

Повідомлення про інформацію

Детальніше

Зміни до тарифів по картковим рахункам.

Детальніше

Повідомлення про інформацію

Детальніше

Затверджені нові тарифи по обслуговуванню карткових рахунків

Детальніше

Повідомлення про інформацію 08.09.2014

Детальніше

Повідомлення про інформацію

Детальніше

Повідомлення про інформацію

Детальніше

Повідомлення про виникнення особливої інформації 22.07.14

Детальніше

Протокол про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКООПСПІЛКА»

Детальніше

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 16.09.13

Детальніше

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 24.04.13

Детальніше

Подтвержден рейтинг ПАО «АБ« Укоопспилка »

Детальніше

Продаж нежитлових приміщень 19.10.2012 р.

Детальніше