Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 24.04.13

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента.

(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)

  1. Загальні відомості

1.1.          Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО                „АКЦІОНЕРНИЙ БАНК ”УКООПСПІЛКА”

1.2.          Організаційно – правова форма емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО.

1.3.          Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 21536532.

1.4.          Місцезнаходження емітента:  01001, м.Київ, вул.Хрещатик, 7/11.

1.5.          Міжміський код, телефон та факс емітента: (044)278-71-24, (044)226-28-57.

1.6.          Електронна поштова адреса емітента: ukoop@i.kiev.ua.

1.7.          Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом    для розкриття інформації: : www.bankukoopspilka.kiev.ua/ua/novyj_resurs_2.

1.8.          Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

  1. Текст повідомлення

2.1.    Загальними зборами акціонерів АБ „УКООПСПІЛКА” (протокол № 1 від 23.04.2013 р.) було прийнято  рішення достроково припинити повноваження Голови та членів Спостережної ради АБ „УКООПСПІЛКА”, а саме:

-                Голови Спостережної ради банку  Гончаренка Владислава Васильовича. Гончаренко В.В. часткою в статутному капіталі банку не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Гончаренко В.В. перебував на посаді Голови Спостережної ради банку протягом 1 року 2 місяців;

-                члена Спостережної ради банку Боїна Віктора Олександровича. Боїн В.О. володіє часткою 0,000024 % в статутному капіталі банку, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Боїн В.О. перебував на посаді члена Спостережної ради банку протягом 1 року 2 місяців;

-                члена Спостережної ради банку Ванівського Михайла Михайловича. Ванівський М.М. часткою в статутному капіталі банку не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Ванівський М.М. перебував на посаді члена Спостережної ради банку протягом 1 року 2 місяців; 

-                члена Спостережної ради банку Лазара Михайла Павловича. Лазар М.П. володіє часткою 0,000045 % в статутному капіталі банку, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Лазар М.П. перебував на посаді члена Спостережної ради банку протягом 1 року 2 місяців;

-                члена Спостережної ради банку Левицького Володимира Павловича. Левицький В.П. часткою в статутному капіталі банку не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Левицький В.П. перебував на посаді члена Спостережної ради банку протягом 1 року 2 місяців;

-                члена Спостережної ради банку Чебана Михайла Ілліча. Чебан М.І. часткою в статутному капіталі банку не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Чебан М.І. перебував на посаді члена Спостережної ради банку протягом 1 року 2 місяців.

2.2.     Загальними зборами акціонерів АБ “УКООПСПІЛКА” (протокол № 1 від 23.04.2013 р.) було прийнято  рішення обрати Спостережну раду АБ „УКООПСПІЛКА” строком на  3 роки у такому складі:

-   Голова Спостережної ради банку - Гончаренко  Владислав Васильович. Гончаренко В.В. часткою в статутному капіталі банку не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Інші посади, які обіймала посадова особа – Голова Спостережної ради банку, Голова правління Центральної спілки споживчих товариств України (Укоопспілка);

-     член Спостережної ради банку - Боїн Віктор Олександрович. Боїн В.О. володіє часткою 0,000024 % в статутному капіталі банку, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Інші посади, які обіймала посадова особа – член Спостережної ради банку, Голова правління Черкаської облспоживспілки;

-                член Спостережної ради банку - Ванівський Михайло Михайлович. Ванівський М.М. часткою в статутному капіталі банку не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Інші посади, які обіймала посадова особа – член Спостережної ради банку, Голова правління Львівської облспоживспілки;

-                член Спостережної ради банку - Лазар Михайло Павлович. Лазар М.П. володіє часткою 0,000045 % в статутному капіталі банку, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Інші посади, які обіймала посадова особа – член Спостережної ради банку, Голова правління Тернопільської облспоживспілки;

-                член Спостережної ради банку - Левицький Володимир Павлович. Левицький В.П. часткою в статутному капіталі банку не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Інші посади, які обіймала посадова особа – член Спостережної ради банку, заступник Голови правління Укоопспілки;

-         член Спостережної ради банку - Чебан Михайло Ілліч. Чебан М.І. часткою в статутному капіталі банку не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Інші посади, які обіймала посадова особа – член Спостережної ради банку, Голова правління Чернівецької облспоживспілки;

 -    член Спостережної ради банку – заступник Голови Спостережної ради банку - Повний Станіслав Миколайович. Повний С.М. часткою в статутному капіталі банку не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Інші посади, які обіймала посадова особа – Генеральний директор Підприємства Укоопспілки «Укоопзовнішторг».

    2.3.     Загальними зборами акціонерів АБ „УКООПСПІЛКА” (протокол № 1 від 23.04.2013 р.) було прийнято  рішення припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії АБ „УКООПСПІЛКА”, а саме:

  -     Голови Ревізійної комісії банку  Баранюка Руслана Семеновича. Баранюк Р.С. часткою в статутному капіталі банку не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Баранюк Р.С. перебував на посаді Голови Ревізійної комісії банку протягом 3 років;

   -        члена Ревізійної комісії банку  Двірника В’ячеслава Олексійовича. Двірник В.О. часткою в статутному капіталі банку не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Двірник В.О. перебував на посаді Голови Ревізійної комісії банку протягом 3 років;

               -       члена Ревізійної комісії банку  Батринюка Василя Дмитровича. Батринюк В.Д. часткою в статутному капіталі банку не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Батринюк В.Д. перебував на посаді Голови Ревізійної комісії банку протягом 3 років.

2.4.     Загальними зборами акціонерів АБ “УКООПСПІЛКА” (протокол № 1 від 23.04.2013 р.) було прийнято  рішення обрати Ревізійну комісію АБ „УКООПСПІЛКА” строком на 3 роки у такому складі:

         -    Голова Ревізійної комісії банку - Баранюк Руслан Семенович. Баранюк Р.С. часткою       в статутному капіталі банку не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Інші посади, які обіймала посадова особа – Голова Ревізійної комісії банку, Голова Ревізійної комісії Житомирської облспоживспілки;       

-                член Ревізійної комісії банку - Батринюк Василь Дмитрович. Батринюк В.Д. часткою в статутному капіталі банку не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Інші посади, які обіймала посадова особа – член Ревізійної комісії банку, заступник Голови правління Чернівецької облспоживспілки.

  1. Підпис

3.1.          Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірность інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність  згідно з законодавством.

 

Голова Правління

АБ „УКООПСПІЛКА”                                                                 В.М.Кравець                                                         

        23.04.2013 р.

Курс валют

Дата встановлення: 00/00/0000

Базова сума: вказано за 000 одиниць

Код валюты

Наименование валюты

Курс покупки

Курс продажи

643

Російський Рубль

00.00

00.00

840

Долар США

0000.00

0000.00

978

ЕВРО

0000.00

0000.00

новини

Зміна фактичної адреси

Детальніше

Звіт про виплати та надходження АБ "Укоопспілка" станом на 01.01.2017.

Детальніше

Оголошення

Детальніше

Оголошення про проведення відкритих торгів (аукціону)

Детальніше

Звіт про виплати та надходження АБ "УКООПСПІЛКА" станом на 01.01.2016

Детальніше

Оголошення про проведення безпосереднього продажу майна ПАТ АБ «Укоопспілка»

Детальніше

Оголошення про проведення відкритих торгів (аукціону)

Детальніше

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Детальніше

Повідомлення про інформацію 05.12.14

Детальніше

Повідомлення про інформацію 20.11.14

Детальніше

Повідомлення про інформацію

Детальніше

Зміни до тарифів по картковим рахункам.

Детальніше

Повідомлення про інформацію

Детальніше

Затверджені нові тарифи по обслуговуванню карткових рахунків

Детальніше

Повідомлення про інформацію 08.09.2014

Детальніше

Повідомлення про інформацію

Детальніше

Повідомлення про інформацію

Детальніше

Повідомлення про виникнення особливої інформації 22.07.14

Детальніше

Протокол про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКООПСПІЛКА»

Детальніше

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 16.09.13

Детальніше

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 24.04.13

Детальніше

Подтвержден рейтинг ПАО «АБ« Укоопспилка »

Детальніше

Продаж нежитлових приміщень 19.10.2012 р.

Детальніше