Розрахунково-касове обслуговування

АБ"Укоопспілка" пропонує наступні послуги розрахунково-касового обслуговування.

Відкриття поточних рахунків юридичним особам.

           Відкриття поточного рахунку відбувається у 3-денний термін після подачі          документів. Проведення усіх видів операцій по рахунках здійснюється максимально оперативно.
           Для відкриття поточного рахунку в національній та іноземних валютах необхідно подати наступні документи:

 1. Статут — нотаріально завірена копія.
 2. Протокол про створення підприємства (копія завірена печаткою підприємства).
 3. Виписка з Єдиного державного  реєстру  юридичних осіб та фізичних  осіб - підприємців.
 4. Довідка з ДПІ про взяття на облік (форма № 4-ОПП).
 5. Довідка про реєстрацію у Пенсійному фонді .
 6. Довідка про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.
 7. Картки зі зразками підписів і відбитка печатки (2 екземпляри),засвідчені нотаріально або організацією , якій клієнт адміністративно підпорядкований.
 8. Накази про призначення на посаду осіб, що мають право підпису банківських документів (копії завірені печаткою підприємства).
 9. Заява на відкриття поточного рахунку (встановленого зразка).
 10. Договір банківського рахунку  (2 екземпляри).

        Документи в банк подають усі особи (особисто), що мають право першого та другого підписів (зазначеним особам необхідно мати при собі паспорт та довідку з ДПІ про присвоєння ідентифікаційного номера).

Відкриття поточних рахунків фізичним особам- підприємцям.

         Відкриття поточного рахунку відбувається у 3-денний термін після подачі документів.Проведення усіх видів операцій по рахунках здійснюється максимально оперативно.
         Для відкриття поточного рахунку в національній та іноземних валютах необхідно подати наступні документи:

 1.    Виписка з Єдиного державного  реєстру  юридичних осіб та фізичних  осіб -           підприємців.

2.     Довідка про реєстрацію у Пенсійному фонді.

3.     Довідка з ДПІ про взяття на облік (форма № 4-ОПП).

4.     Картки зі зразками підписів і відбитка печатки (2 екземпляри).

5.     Заява на відкриття поточного рахунку (встановленого зразка).

6.     Договір банківського рахунку (2 екземпляри).

        Документи в банк подає особисто фізична особа-підприємець (при собі необхідно мати паспорт та довідку з ДПІ про присвоєння ідентифікаційного номера).                  

                           
 

Відкриття тимчасового рахунку юридичним особам (для формування статутного фонду).

Для відкриття тимчасового рахунку необхідно подати наступні документи:

 

 1. Рішення засновників про визначення особи, якій надається право розпорядчого підпису під час проведення грошових операцій за цим рахунком, яке оформляється у формі довіреності, засвідченої нотаріально (якщо хоча б одним із засновників є фізична особа).
 2. Один примірник оригіналу установчого документа або його копія, засвідчена нотаріально.
 3. Заява про відкриття поточного рахунку (встановленого зразка), підписана уповноваженою засновниками особою.
 4. Картка зі зразками підписів особи, якій засновники надають право розпорядчого підпису.
 5. Протокол про створення підприємства.

         Документи в банк подає особа, що має право розпорядчого підпису (при собі необхідно мати паспорт і  довідку з ДПІ про присвоєння ідентифікаційного номера).

 

Тарифи на розрахунково-касове обслуговування:

 

№ п/п

Найменування послуги,операції

Тариф

Примітка

 

1.

Відкриття мультивалютного рахунку :

юридичним особам, фізичним особам- підприємцям

 

100,00 грн.

Одноразова   плата включає плату за відкриття тільки одного рахунку.

2.

 

Закриття мультивалютного рахунку

150,00 грн.

 

3.

Видача отриманих коштів готівкою з транзитного рахунку в гривні

 

    0,5 %

Від суми. Сплачується в день виконання операції.

4.

Нарахування відсотків по залишку коштів на поточному рахунку в національній валюті

 

   1,0 %

  річних

 

Нараховується щомісяця по діючих рахунках по яких відбувався рух коштів.

5.

Здійснення переказу готівки від юридичних та фізичних осіб - на рахунки інших юридичних або фізичних осіб, які відкриті в іншому банку

 1,0 % min.3,00 грн., але не більше 100 грн.

Від суми. Сплачується в день виконання операції.

6.

Зарахування готівкової іноземної валюти

на рахунки клієнтів                               

 

безкоштовно

 

7.

Перекази коштів з рахунків юридичних

осіб для виконання платежу:                

комісії інших банків, в разі їх наявності ,    

додатково відносяться на рахунок               

клієнта

 *OUR – усі витрати за переказ сплачуються за рахунок платника .                                                    

*SHA – усі витрати з боку платника сплачує  платник, а з боку одержувача витрати відносяться  на рахунок одержувача .                                          

 (п.2.2 або по крос/курсу в валюті платежу)

(п.2.2 комісія в національній валюті за курсом НБУ на дату платежу

 

20 USD

 

8.

Здійснення конверсійних переказів у валютах 1 групи класифікатора іноземних валют НБУ:

 -  за курсом Національного банку України (на дату здійснення операції)                              

 -  за фактичним курсом виконання конверсії (за умови спот)                                              

 

 

 

 

за домовленістю

 

за домовленістю

9.

Зарахування готівкової іноземної валюти

на рахунки клієнтів                    

 

 

безкоштовно

10.

Зняття іноземної валюти готівкою з

рахунків клієнтів:

 -  до  $5000,00  

 -  від  $5000,01-20000,00

 - більше $20000,01

(або в іншій валюті платежу І групи класифікатора валют НБУ)

 

 

 

 

 

0.5%

0,4%    

0,3%

11.

Прийняття на інкасо зношених та пошкоджених   банкнот США та ЕВРО

-терміново;

- строково  

(оплата в національній валюті по курсу  НБУ на дату операції)                                                         

 

10% від суми

7% від суми

12.

Купівля/продаж іноземної валюти

 

за домовленістю

 min 20 USD

 

 

 

 

Курс валют

Дата встановлення: 00/00/0000

Базова сума: вказано за 000 одиниць

Код валюты

Наименование валюты

Курс покупки

Курс продажи

643

Російський Рубль

00.00

00.00

840

Долар США

0000.00

0000.00

978

ЕВРО

0000.00

0000.00

новини

Зміна фактичної адреси

Детальніше

Звіт про виплати та надходження АБ "Укоопспілка" станом на 01.01.2017.

Детальніше

Оголошення

Детальніше

Оголошення про проведення відкритих торгів (аукціону)

Детальніше

Звіт про виплати та надходження АБ "УКООПСПІЛКА" станом на 01.01.2016

Детальніше

Оголошення про проведення безпосереднього продажу майна ПАТ АБ «Укоопспілка»

Детальніше

Оголошення про проведення відкритих торгів (аукціону)

Детальніше

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Детальніше

Повідомлення про інформацію 05.12.14

Детальніше

Повідомлення про інформацію 20.11.14

Детальніше

Повідомлення про інформацію

Детальніше

Зміни до тарифів по картковим рахункам.

Детальніше

Повідомлення про інформацію

Детальніше

Затверджені нові тарифи по обслуговуванню карткових рахунків

Детальніше

Повідомлення про інформацію 08.09.2014

Детальніше

Повідомлення про інформацію

Детальніше

Повідомлення про інформацію

Детальніше

Повідомлення про виникнення особливої інформації 22.07.14

Детальніше

Протокол про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКООПСПІЛКА»

Детальніше

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 16.09.13

Детальніше

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 24.04.13

Детальніше

Подтвержден рейтинг ПАО «АБ« Укоопспилка »

Детальніше

Продаж нежитлових приміщень 19.10.2012 р.

Детальніше